The Science and Research Centre Koper

Science and Research Centre Koper

Znastveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) deluje interdisciplinarno in povezuje humanistiko ter družbene in naravoslovne vede, s posebnim poudarkom na preučevanju specifičnega okolja Sredozemlja in zgornjejadranskega območja.

Glavne aktivnosti ZRS-ja so temeljno in aplikativno raziskovanje, profesionalne ekspertize in svetovanje, izobraževanje, organizacija znanstvenih srečanj, izdajanje publikacij in uredniške dejavnosti ter knjižnična dejavnost. ZRS Koper je aktivno vključen v mednarodno znanstveno sodelovanje in se povezuje s številnimi sorodnimi organizacijami po svetu. Njegovi raziskovalci se aktivno vključujejo tudi v izobraževalni proces vseh treh slovenskih univerzah ter tako zagotavljajo prenos rezultatov raziskav v izobraževalni prostor.