Raziskave o najboljših praksah

Ricerca sulle Best Practices

V okviru strateškega partnerstva je bila razvita raziskava, ki je preučila obstoječe pobude in dobre prakse na področju aktivnega staranja v treh ciljnih državah (Italija, Francija in Slovenija) in na mednarodni ravni. Proučevanje obstoječe znanstvene literature in virov, dopolnjeno z intervjuji in anketami, ki so vključevale končne uporabnike in akterje na področju aktivnega staranja, je omogočilo pripravo raziskovalnega poročila, ki vključuje:

  • analizo potreb končnih uporabnikov
  • prikaz najboljših praks na področju aktivnega staranja;
  • analizo naslednjih področij: šport, zdravje, vseživljenjsko učenje, družbeni odnosi in zdravi vedenjski vzorci.