Cilji

Cilj 1 - Dobre prakse za aktivno staranje

RAZISKAVE UPORABNIKOV

Raziskava uporabnikov, opravljena v prvem letu projekta za profiliranje ciljne skupine ActivAge, je skupaj z analizo dobrih praks omogočila strukturiranje storitve osebnega portreta platforme za opolnomočenje. Storitev je opredeljena na podlagi rezultatov, pridobljenih v raziskavi, in predlaga vprašanja, povezana z vsakdanjim življenjem, prehrano in družabnostjo storitev omogoča izris osebnega portreta, izpostavitev možnih področij izboljšav in pridobitev nasvetov na podlagi video prispevkov, ki so jih posneli strokovnjaki, zdravstveni delavci in akademiki.

Cilj 2 - Orodje za samoocenjevanje in priporočanje

SISTEM PRIPOROČIL

Platforma za opolnomočenje predstavlja storitev Poti življenjskega sloga, katere cilj je izboljšati zaznavanje lastne učinkovitosti, samostojnosti, družabnosti in dobrih navad, ki je namenjena izboljšanju zaznavanja samoučinkovitosti, samostojnosti, družabnosti in dobrih navad. V aplikaciji je predstavljenih osem značajskih tipov, ki so bili opredeljeni na podlagi rezultatov raziskave, opravljene na velikem vzorcu starejših od 65 let v treh evropskih državah, in sicer v Italiji, Sloveniji in Franciji. Vsak lik ustreza šesttedenski tematski poti in predlaga kulturne dogodke, priložnosti za srečanja, telesne dejavnosti in vire za osebno krepitev.

Cilj 3 - Digitalni center ActivAge za tretje življenjsko obdobje

VIDEO VIRI

Center znanja je eno od treh področij aplikacije ActivAge in ponuja informativne in izobraževalne video vire, razvite posebej za projekt ActivAge. Teme, ki so jih razvili naši strokovnjaki v video prispevkih, dostopnih tudi s pametnih telefonov, so: telesna vadba; spanje; kako trenirati svojo kognitivno rezervo; varnost na internetu; samostojnost; digitalni razkorak in socialna vključenost; medosebni odnosi v družbeni dobi; spolno življenje po 60. letu; hrana in prehrana po 60. letu; vrtnarjenje kot življenjski slog.