Prednostne naloge

Aktivno staranje

Starejši ljudje se borijo proti neizogibnem staranju tako, da ostanejo aktivni in v dobro formi – da ohranjajo svoja telesa prožna in sposobna ter da spodbujajo svoj um in ohranjajo bistrost. Zanimivo je, da je med osebami, starimi med 65 in 74 let, odstotek tistih, ki nameni fizični aktivnosti najmanj tri ure tedensko, višji od povprečja (45,1 %, medtem ko povprečje v EU med starejšimi od 16 let znaša 44,8 %), vendar se ta odstotek pri starejših od 75 let občutno zmanjša, in sicer na 33,5 %. Med osebami, starimi nad 65 let, jih preko 40 % trdi, da “imajo radi tehnologijo”, za kar gre zasluga tudi preprostejšim in bolj intuitivnim napravam. 66,2 % jih samostojno uporablja internet, družbena omrežja in pametne telefone; 57,1 % pa se jih zaradi družbenih omrežij počuti manj izolirani. Starejše prebivalstvo je bilo dolgo zapostavljeno, kar zadeva promocijske aktivnosti na področju zdravja in izobraževanja. Šele po letu 2001, ko so strokovnjaki WHO enoglasno poudarili pomen zdravega življenjskega sloga v vseh življenjskih obdobjih, so se aktivnosti za promocijo zdravja, namenjene starejšim, začele množiti.

Invecchiamento attivo