Slovene public university

Slovene public university

Univerza v Mariboru je javna slovenska univerza, ki vključuje izobraževalne programe in raziskovalno dejavnost na vseh reprezentativnih področjih. Zavezana je k odličnosti v izobraževanju in znanosti z izvajanjem temeljnih in aplikativnih raziskav ter k ustvarjalnosti na področju umetnosti. Ima razvito mrežo mednarodnih partnerjev in uspešno sodeluje z domačimi podjetji. Študente izobražuje v angažirane državljane z močnimi demokratičnimi vrednotami.

Filozofska fakulteta razvija raziskovalne discipline na področju humanistike, družboslovja in izobraževanja učiteljev. Kot del nekdanje Pedagoške fakultete ima posebej bogate izkušnje na področju izobraževanja učiteljev. Vključuje 12 oddelkov, ki nudijo študijske programe na vseh treh izobraževalnih ravneh. Ponosna je na svojo mednarodno delavnost ter raziskovalno odličnost.