Lunga Vita Attiva

Lunga Vita Attiva

Lunga Vita Attiva je neprofitno društvo s sedežem v Trstu, katerega cilj je promocija kulture zdravega in aktivnega staranja in spodbujanje starejših prebivalcev, da postanejo aktivnejši in prevzamejo odgovornost za kakovostno staranje.

Društvo promovira športne aktivnosti za starejše prebivalstvo. Organizira športni dogodek »H20 60&abouts on the Move« za promocijo aktivnega staranja in izvaja program seminarjev za spodbujanje vrednote zdravega in aktivnega staranja. Deluje v partnerstvu z Univerzo za tretje življenjsko obdobje.

Lunga Vita Attiva APS organizira tečaje počasnega plavanja za seniorje v sodelovanju s FIN Plus Trieste in koordinira mrežo »Trst v gibanju« v sodelovanju s Kardiovaskularnim centrom v Trstu.