ActivAge Project Logo

ActivAge

Partnerji projekta ActivAge

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO je priznana univerza na daljavo, ki vključuje 6 fakultet, in sicer za strojništvo, ekonomijo, kulturno dediščino, psihologijo, komunikacijske vede in pravo. Zagotavlja odprto in fleksibilno visoko šolstvo ter ponuja podiplomske in magistrske programe v šestih jezikih (italijanščini, angleščini, francoščini, arabščini, grščini in poljščini). Na univerzo je vpisanih 15.000 študentom iz 170 držav. Ključ njihovega uspeha sta inovativna metodologija poučevanja in edinstvena platforma za e-učenje: mreža znanja, kjer učitelji in študenti z različnih koncev sveta ustvarjajo, prenašajo in prejemajo izobraževalne vsebine preko medmrežja, brez prostorskih in časovnih omejitev. Poleg tega univerza UNINETTUNO ponuja poklicna izobraževanja in okrog 220 tečajev množičnega odprtega spletnega izobraževanja (MOOC), s čimer se uvršča med največje tovrstne ponudnike v Evropi. Univerza je bila ustanovljena leta 1985 in ima sedež v Rimu, v Italiji.

Univerza UNINETTUNO je koordinatorica projekta ActivAge.

Fin Plus TRIESTE je neprofitna športna organizacija, del FIN-a (Italijanske plavalne zveze).

Upravlja z lokalnim plavalnim kompleksom, ki je eden največjih v Italiji in ki gosti lokalne plavalne klube, ki so včlanjeni v FIN. Poleg tega organizira plavalne tečaje za otroke, odrasle in seniorje, ki jih obiskuje 200.000 ljudi letno. Kompleks je gostil pomembne nacionalne in mednarodne športne dogodke.

Trst je eden najstarejših mest v Italiji in v tej luči je Fin Plus Trieste promoviral številne kampanje in programe za promocijo vodnih športov med odraslimi in starostniki. V sodelovanju z Lunga Vita Attiva Aps organizira programe »Počasno plavanje« in je prepoznavni znak za plavalne tečaje za starejše v okviru šole plavanja FIN.

LUNGA VITA ATTIVA je neprofitno društvo s sedežem v Trstu, katerega cilj je promocija kulture zdravega in aktivnega staranja in spodbujanje starejših prebivalcev, da postanejo aktivnejši in prevzamejo odgovornost za kakovostno staranje.

Društvo promovira športne aktivnosti za starejše prebivalstvo. Organizira športni dogodek »H20 60&abouts on the Move« za promocijo aktivnega staranja in izvaja program seminarjev za spodbujanje vrednote zdravega in aktivnega staranja. Deluje v partnerstvu z Univerzo za tretje življenjsko obdobje.

Lunga Vita Attiva APS organizira tečaje počasnega plavanja za seniorje v sodelovanju s FIN Plus Trieste in koordinira mrežo »Trst v gibanju« v sodelovanju s Kardiovaskularnim centrom v Trstu.

Znastveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) deluje interdisciplinarno in povezuje humanistiko ter družbene in naravoslovne vede, s posebnim poudarkom na preučevanju specifičnega okolja Sredozemlja in zgornjejadranskega območja.

Glavne aktivnosti ZRS-ja so temeljno in aplikativno raziskovanje, profesionalne ekspertize in svetovanje, izobraževanje, organizacija znanstvenih srečanj, izdajanje publikacij in uredniške dejavnosti ter knjižnična dejavnost. ZRS Koper je aktivno vključen v mednarodno znanstveno sodelovanje in se povezuje s številnimi sorodnimi organizacijami po svetu. Njegovi raziskovalci se aktivno vključujejo tudi v izobraževalni proces vseh treh slovenskih univerzah ter tako zagotavljajo prenos rezultatov raziskav v izobraževalni prostor.

Université Catholique de Lille  je multidisciplinarna univerza, ki vključuje 5 fakultet (Les facultés de l’Université catholique de Lille), 18 šol, inštitutov in Grandes Écoles ter bolnišnico. Je največja francoska zasebna neprofitna univerza, v katero je vpisanih 30.000 študentov.

Novembra 2013 se je Katoliška univerza v Lillu odločila, da bo aktivno sodelovala v tretji industrijski revoluciji in tako prispevala k energetski, ekološki, ekonomski in družbeni preobrazbi univerze in regije Hauts-de-France – gre za program Live Tree, globalni projekt, ki združuje vse skupine akterjev (učitelje, raziskovalce, osebje, študente, podjetja, prebivalce, širše skupnosti) in ki predvideva niz aktivnosti z integriranim pristopom, vključujoč tehnološke znanosti ter humanistične in družboslovne vede.

Univerza v Mariboru je javna slovenska univerza, ki vključuje izobraževalne programe in raziskovalno dejavnost na vseh reprezentativnih področjih. Zavezana je k odličnosti v izobraževanju in znanosti z izvajanjem temeljnih in aplikativnih raziskav ter k ustvarjalnosti na področju umetnosti. Ima razvito mrežo mednarodnih partnerjev in uspešno sodeluje z domačimi podjetji. Študente izobražuje v angažirane državljane z močnimi demokratičnimi vrednotami.

Filozofska fakulteta razvija raziskovalne discipline na področju humanistike, družboslovja in izobraževanja učiteljev. Kot del nekdanje Pedagoške fakultete ima posebej bogate izkušnje na področju izobraževanja učiteljev. Vključuje 12 oddelkov, ki nudijo študijske programe na vseh treh izobraževalnih ravneh. Ponosna je na svojo mednarodno delavnost ter raziskovalno odličnost.