ActivAge Project Logo

ActivAge

O projektu

Projekt ActivAge – podpora starajočemu se prebivalstvu, da ostane aktivno, financira program Erasmus+ v okviru KA204 – strateška partnerstva za izobraževanje odraslih, koordinira pa ga mednarodna univerza UNINETTUNO. Projekt ActivAge je namenjen osebam, starejšim od 65 let, ki so še aktivne in zdrave, in predlaga proaktivni pristop, namenjen preprečevanju psihofizičnega propadanja in socialne izključitve ter zagotavljanju splošnega dobrega počutja. S pomočjo digitalne tehnologije bo omogočen dostop do globalne platforme, ki bo nudila izobraževalne vsebine in storitev svetovanja po meri s specifičnimi priporočili in učnimi vsebinami. 

Strateško partnerstvo bo najprej razvilo raziskovalno infrastrukturo za raziskavo obstoječih iniciativ in dobrih praks na področju aktivnega staranja v treh ciljnih državah (Italiji, Franciji in Sloveniji) ter na mednarodni ravni. Na podlagi študije obstoječe literature in virov ter intervjujev in vprašalnikov, ki bodo vključevali končne uporabnike in ključne deležnike, bomo pripravili poročilo tako v formatu PDF kot v spletni obliki, ki bo omogočalo, da bomo:

  • podrobno spoznali ozadje in potrebe ciljne skupine;
  • prepoznali akterje na tem področju, obstoječa orodja in vire ter definirali učinkovitost.

Določili smo naslednja področja, ki so relevantna za projektne partnerje: šport, zdravje, vseživljenjsko izobraževanje, družbeni odnosi in modeli zdravega vedenja.

Raziskava bo uporabljena kot referenčni okvir za razvoj spletnega samoevalvacijskega orodja, ki bo omogočalo analitično profiliranje končnih uporabnikov in jim bo predlagalo po meri prilagojene načine za ohranjanje dobre fizične in umske forme. Ti načini bodo vključevali tudi vire, ki bodo na voljo v okviru »centra znanja«, ki ga bomo razvili skozi projekt. »Center znanja« bo v prostem dostopu nudil brezplačne izobraževalne vire (vključno z video lekcijami in drugimi učnimi gradivi) in informativne vire, ki bodo vključevali tudi lokalizirano podatkovno bazo aktivnosti in virov, ki bodo na voljo osebam, starejšim od 65.