Novice in dogodki

16. in 17. junij 2022 – srečanje projektnih partnerjev v Rimu

Mednarodna univerza UNINETTUNO, koordinatorica projekta ActivAge, je na svojem sedežu v Rimu gostila srečanje projektnih partnerjev. Ob tej priložnosti so partnerji predstavili posneta video gradiva, ki bodo uporabljena v okviru projektnega svetovalnega središča. Poleg tega so razvijali in uskladili značilnosti spletne aplikacije, ki bo po enostavnem profiliranju uporabnika predlagala načine, kako tudi v tretjem življenjskem obdobju ohranjati fizične, kognitivne in socialne funkcije.

Objavljen bilten ActivAge št. 1

11. november 2021 – ActiveAge na Radiu RAI

»Kakšno je kakovostno staranje? Morda je ključna beseda biti “proaktiven” v vseh življenjskih situacijah. ActiveAge je evropski projekt, ki povezuje združenja in akademske raziskovalne centre v Italiji, Sloveniji in Franciji in ki z uporabo novih tehnologij razvija orodja, dogodke in aktivnosti, ki bodo podpirali in promovirali aktiven življenjski slog ljudi, starih nad 65 let.«

Tako so projekt ActiveAge predstavili v radijski oddaji »Anziani … anzi no!« (Starostniki – sploh ne!) na Radiu RAI Furlanija – Julijska krajina. Ariella Cuk, predsednica združenja Lunga Vita Attiva, Diego Centonze, znanstveni koordinator projekta in dekan Fakultete za psihologijo univerze UNINETTUNO, in Vesna Mikolič, profesorica z Znanstvenoraziskovalnega centra ZRC Koper, so v oddaji predstavili aktivnosti in cilje projekta.

Posnetek z 11. 11. 2021 lahko poslušate tukaj.

27. september 2021 Multiplikacijski dogodek v Lillu, Francija

Multiplikacijski dogodek je organizirala Katoliška univerza v Lillu (UC LILLE) v sodelovanju z EHPAD NOTRE DAME v Lillu z namenom, da bi skupino starejših prebivalcev vključili v aktivnosti projekta ActiveAge in tako zbrali podatke o ciljnih uporabnikih orodja, ki ga projekt razvija in ki bo omogočal proaktiven pristop k staranju.

Moderatorji so odprli diskusijo o naslednjih temah:

  • Kateri dejavniki lahko prispevajo h kakovostnemu staranju?
  • Kakšne vrste podporo naj nudijo javne in zasebne institucije?
  • Kakšno vlogo naj imajo digitalna orodja pri kakovostnem staranju?

Vloga institucij, posebej na lokalni ravni, je ključna za vzpostavitev pogojev, da bo izkušnja staranja lahko prijetna: sem sodijo, na primer, odprava fizičnih ovir na javnih prevoznih sredstvih, promocija učinkovitejših storitev na področju zdravja in ustvarjanje »družbenih okolij«, kjer se starostniki lahko srečujejo in vključijo v telesno vadbo in druge aktivnosti.

30. junij 2021 Multiplikacijski dogodek v Kopru, Slovenija »Kako dobro se bom staral/-a? Vpogled v smernice in možnosti za aktivno in kakovostno staranje«

Drugi multiplikacijski dogodek z naslovom »Kako dobro se bom staral/-a? Vpogled v smernice in možnosti za aktivno in kakovostno staranje« je potekal v sredo, 30. junija 2021, v Centru dnevnih aktivnosti za starejše občane v Kopru, Sloveniji.

Dogodek je bil namenjen razpravi o tem, kateri dejavniki omogočajo čim daljšo ohranitev funkcionalnih sposobnosti in samostojnosti. Dogodek se je osredotočil na tri glavna področja aktivnega in zdravega staranja: kognitivne aktivnosti, prehranske navade in telesno aktivnost oz. neaktivnost. Glavni cilj dogodka je bil zbrati informacije na teh področij z vidika udeležencev (starejših oseb) s pomočjo vprašanj o tem, kaj počnejo, kako se prehranjujejo, v kolikšni meri so telesno aktivni, kakšne težave imajo. Hkrati pa so bili tudi ponudniki storitev za starostnike (predstavniki centrov, upokojenskih društev) pozvani, da predstavijo svoje primere dobrih praks in glavne probleme, s katerimi se srečujejo.

Po diskusiji o teh temah so bile predstavljene najnovejše smernice na področju kognitivnega zdravja (aktivnosti za vzdrževanje kognitivnega zdravja), zdrave prehrane in telesne vadbe. Izpostavljene so bile posledice telesne neaktivnosti; aktivni odmor je služil zbiranju dodatnih informacij in nudenju nasvetov iz prve roke, na primer o tem, kako prekiniti daljšo neaktivnost oz. sedenje.

 

Zadnji del je bil namenjen aktivni razpravi o uporabi IKT pri starejši populaciji, o pozitivnih učinkih informacijske tehnologije, o problemih, ki se še pojavljajo glede njihove uporabe, in o tem, kako pristopiti k pridobivanju novih znanj na tem področju.

Živahna izmenjava mnenj je pomagala odgovoriti na vprašanje »Kaj lahko že uporabljamo in kaj še potrebujemo?« z dveh vidikov – z vidika starostnikov in z vidika centrov in društev (ponudnikov storitev), ki lahko aktivno pomagajo starostnikom, da ostanejo aktivni. ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1. junija 2021 - Multiplikacijski dogodek v Trstu

Prvi multiplikacijski dogodek ActivAge je potekal na bazenu Bruno Bianchi v Trstu (Italija) 1. junija 2021. Dogodek je organiziralo društvo Lunga Vita Attiva v sodelovanju s FinPlus Trieste. Potekal je na prostem v skladu z zdravstvenimi in higienskimi ukrepi proti širjenju COVID-a 19.

Namen dogodka je bil raziskati »umetnost kakovostnega staranja«: na dogodek so bili povabljeni prebivalci, stari nad 60 let, Univerza za tretje življenjsko obdobje ter kulturna in športna društva, ki promovirajo vrednoto aktivnega življenjskega sloga.

Številni udeleženci so z idejami in izkušnjami iz prve roke aktivno sodelovali v živahni diskusiji, ki se je osredotočila na tri glavna vprašanja:

  1. Kateri dejavniki prispevajo k kakovostnemu staranju?
  2. Katere javne pobude bi lahko podprle kakovostno staranje prebivalcev?
  3. V kolikšni meri na staranje vpliva »digitalni razkorak«?

Rezultate bomo uporabili za izgradnjo personaliziranega spletnega orodja priporočil, ki bo nudilo nasvete za aktivno in zdravo staranje, ter digitalnega centra znanj ActivAge.

7. in 14. Januarja 2021 - Začetek izvedbe projekta ActivAge

7. in 14. Januarja 2021 se je skupina sestala na spletu na prvem skupnem sestanku. Koordinira jo univerza Università Telematica Internazionale UNINETTUNO (Italija).

Ostali partnerji so: Université catholique de Lille (Francija), Univerza v Mariboru (Slovenija), Znanstvenoraziskovalno središče Koper (Slovenija), Fin Plus Trieste (Italija) in Lunga Vita Attiva (Italija).

Partnerji so razpravljali o metodologiji, akcijskem načrtu, načrtovanih aktivnostih in razdelitvi nalog. Prva projektna aktivnost je raziskati »dobre prakse aktivnega staranja«, ki jo koordinira Université catholique de Lille in bo zagotavljala trdno osnovo za vse nadaljnje korake na projektu.