ActivAge Project Logo

ActivAge

ActivAge
podpora starajočemu se prebivalstvu, da ostane aktivno

Projekt ActivAge si prizadeva promovirati splošno dobro počutje in kakovostno življenje starajočega se prebivalstva in nadomešča konzervativno perspektivo »kriznega menedžmenta« s proaktivnim pristopom, ki spodbuja aktivna in zdrava vedenja ter preprečuje psihofizično propadanje in socialno izključenost.

Starejši ljudje se borijo proti neizogibnem staranju tako, da ostanejo aktivni in v dobro formi – da ohranjajo svoja telesa prožna in sposobna ter da spodbujajo svoj um in ohranjajo bistrost. Zanimivo je, da je med osebami, starimi med 65 in 74 let, odstotek tistih, ki nameni fizični aktivnosti najmanj tri ure tedensko, višji od povprečja (45,1 %, medtem ko povprečje v EU med starejšimi od 16 let znaša 44,8 %), vendar se ta odstotek pri starejših od 75 let občutno zmanjša, in sicer na 33,5 %. 

Pričakovana življenjska doba se je v zadnjih desetletjih postopno, a vztrajno višala v vseh državah članicah EU:
leta 2018 je bila v EU-28 pričakovana življenjska doba 81 let

Med osebami, starimi nad 65 let, jih preko 40 % trdi, da “imajo radi tehnologijo”, za kar gre zasluga tudi preprostejšim in bolj intuitivnim napravam. 66,2 % jih samostojno uporablja internet, družbena omrežja in pametne telefone; 57,1 % pa se jih zaradi družbenih omrežij počuti manj izolirani. Starejša generacija je pripravljena na še več: v raziskavi, ki so jo izvedli pri PNP Paribas Cardif, so osebe, stare nad 65 let, izjavile, da se počutijo aktivne, bistre in polne energije, tako umsko (87,9 %) kot fizično (77,2 %).

Starejše osebe postopoma postajajo bolj digitalizirane:
med 2008 in 2017 se je delež prebivalstva EU, starega med 65 in 74 let, ki nikoli niso uporabljali računalnika, zmanjšal s 68 % na 40 %.

Starejše prebivalstvo je bilo dolgo zapostavljeno, kar zadeva promocijske aktivnosti na področju zdravja in izobraževanja. Potreba po promociji zdravja med starejšimi je bila prvič izpostavljena leta 1990; pred tem je vladalo splošno prepričanje, da starejše generacije niso dobra ciljna skupina za promocijo zdravja. Šele po letu 2001, ko so strokovnjaki WHO enoglasno poudarili pomen zdravega življenjskega sloga v vseh življenjskih obdobjih, so se aktivnosti za promocijo zdravja, namenjene starejšim, začele množiti.