ActivAge Project Logo

ActivAge

Cilji in aktivnosti

IO1 – dobre prakse za aktivno staranje
100%

Katoliška univerza v Lillu koordinira aktivnosti partnerjev pri razvijanju “dobrih praks za aktivno staranje”. Gre za posebno sekcijo spletne strani projekta, ki bo omogočala iskanje po ključnih besedah in bo nudila nabor dobrih praks na področju športa, življenjskega sloga, prehrane, zdravja, socialne vključenosti in vseživljenjskega učenja. Poleg tega da gre za interaktivno spletno aplikacijo, bo poročilo raziskave predstavljalo tudi podlago za razvoj orodjih priporočil in usmeritev, ki jih bomo razvili v IO2 – orodje za samoevalvacijo in priporočila ActivAge.

Rezultati: poročila in analize bodo objavljene v odprtem dostopu v sekciji Rezultati projekta.

IO2 – orodje za samoevalvacijo in priporočila ActivAge
60%

Razvoj tega orodja, v katerega so vključeni vsi partnerji, vodi Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Uporabnike bomo prosili, da izpolnijo preprost vprašalnik na spletni strani projekta. Z analizo osnovnih demografskih podatkov, življenjskega sloga uporabnikov, njihovih rizičnih vedenj in odnosa do športa bo sistem izdelal profil uporabnika, s katerim bo ugotovil njegova dobra in rizična vedenja ter tveganja in predlagal načine, da uporabnik premosti vrzel med trenutnim vedenjem in priporočeno dobro prasko.

Rezultati: Orodje za samoevalvacijo in priporočila bo dostopno v spletni obliki.

IO3 – Digitalni center znanja za tretje življenjsko obdobje
70%

Mednarodna univerza na daljavo UNINETTUNO bo koordinirala zasnovo, razvoj in testiranje Centra znanja, pri čemer bodo vključeni vsi parterji. Digitalni center znanja, ki bo del spletne strani, bo vseboval:

1 – izobraževalni center: brezplačni moduli e-izobraževanja odprtega dostopa, vključujoč video lekcije in učna gradiva (kot so izročki z aktivnostmi, diaprojekcije, predstavitve). Vsak modul in vsaka vsebina (do najmanjše podrobnosti) je lahko del priporočil, ki jih bo podalo orodje za priporočila, razvito v IO2.

2 – informacijski in referenčni center: uporabnik lahko poišče specialistične centre, bazene, institucije in storitve blizu kraja, kjer živi, kamor se lahko obrne, da dobi podporo in storitve, ki mu jih priporoča orodje za priporočila. Storitve, označene na zemljevidu, bo prepoznalo in priporočilo orodje za priporočila, ki ga bomo razvili v IO2.

Rezultati: Center znanja, ki bo glavni rezultat projekta, bo na voljo kot spletna aplikacija. Izobraževalne vsebine bodo ponujene skozi učna okolja univerze UNINETTUNO.